د اوبو بریښنا سټیشنونه (کورنی)

پروژه (5)

د بهیتان د اوبو بریښنا سټیشن

د کثافاتو ریک او ګینټری کرین

پروژه (4)

د Qianwei نیویګیشن بریښنا جنکشن پروژه

هیدرولیک دروازې

پروژه (3)

د جینشا د بریښنا سټیشن

د هیدرولیک دروازې

پروژه (6)

د وینزای نیویګیشن بریښنا جنکشن پروژه

ګینټری او فکسډ وینچ هویسټ

پروژه (2)

د تونګان نیویګیشن بریښنا جنکشن پروژه

ثابت وینچ هویسټ

پروژه (8)

د Xunyang د اوبو بریښنا سټیشن

ریډیل دروازې او ګینټری کرین

پروژه (1)

د هوانګډینګ د اوبو بریښنا سټیشن

هیدرولیک دروازې او ګینټري کرین

پروژه (7)

Zhaohua د اوبو بریښنا سټیشن

هیدرولیک دروازې او د کثافاتو ریک